KolaycaYap.Com – Kolayca Yapılabilecek Herşey

2022 en modern ve farklı erkek bebek isimleri! Duyulmamış erkek bebek isimleri

Ebevynler doğacak çocuklarının isimlerinin en güzel, anlamlı veya özel olmalarını ister. Bu sebeple bebeğin cinsiyeti kadar bebeğe konulacak …

2022 en modern ve farklı erkek bebek isimleri! Duyulmamış erkek bebek isimleri

Ebevynler doğacak çocuklarının isimlerinin en güzel, anlamlı veya özel olmalarını ister. Bu sebeple bebeğin cinsiyeti kadar bebeğe konulacak isimde oldukça heyecan uyandırır. Erkek bebeğe sahip olacak anne babalar için 2022 en modern ve farklı erkek bebek isimleri sizler için derledik.

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının aklına ilk gelen konulardan birisi de isimdir.  Erkek isimleri de bu noktada araştırılan başlıkların ilk sırasında yer alır. Bu konuda yakın çevresinden de öneriler alan bireyler en güzel erkek isimleri seçeneklerine ise mutlaka göz atmaktadır. Genellikle erkek bebekler için son dönemler popüler, kulağa hoş gelen ve keşfedilmemiş modern isimleri tercih ediliyor. En Güzel, duyulmamış, etkileyici, bilinmeyen, değişik, keşfedilmemiş, nadir bulunan, modern, popüler ve anlamlı erkek bebek isimleri için içeriğimize göz atabilirsiniz.

 • A HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Alişir : Aslan Ali.
Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.
Âmir : İmâr eden.
Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.
Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
Atalay : Tanınmış, ünlü.
Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
Avşar : İşi hemen yapan.
Aykan : Kanı parlak ve canlı.
Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
Ayvaz : Koca, eş.

 • B HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
Barın: Güç, Kuvvet
Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
Batu : Güçlü, kudretli.
Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
Behram : Merih yıldızı.
Bektaş : Akran, eş.
Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
Berkan : Şakıyan, parıldayan.
Berkin : Güçlü, sağlam.
Beşer : İnsan.
Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
Bişr : Güler yüzlü.

 • C HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
Candar : Silahlı asker.
Canib : Yan, taraf, yön.
Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
Cezmi : Azimli, kararlı.
Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
Cihanşah : Dünyanın padişahı.
Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
 

 • D HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
Dânâ : Çok bilen, bilgili.
Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.
Danişmend : Bilgili, âlim.
Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.
Dülger : Marangoz.

 • E HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.
Efken : Atıcı, yıkıcı.
Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
Ekmel : En olgun, mükemmel.
Elvan : Renkli, renk renk.
Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.
Erkam : Rakamlar, isimler.
Erkin : Bağımsız hareket eden.
Esat : Çok uğurlu ve mutlu.

 • F HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
Fatin: Zeki, anlayışlı.
Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.
Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.
Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
Feridüddin : Dinin en üstünü.

 • G HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.
Gıyas : Yardım eden.
Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

 • H HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Habbab : Seven, sevgili, dost.
Habil : Yumuşak ve temiz huylu.
Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
Hafid : Torun.
Hakem : Hüküm veren.
Haki : Hikaye eden, anlatan.
Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
Hüccet : Senet, vesika, delil.
Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
Hüdayi : Hüdânın kulu.
Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.
Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.
Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
Hişam : Haya eden, utanan.

 • İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

İhvan : Sadık, samimi, candan dost.
İkrime : Kerem sahibi, cömert.
İlhami : İlham sahibi.
İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.
İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.

 • K HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Kabil : Kabul eden, önde olan.
Kadem : Ayak, adım.
Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.
Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.
Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.
Key : Büyük hükümdar, padişah.
Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

 • M HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Mahdum : Hizmet edilen, evlat.
Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
Mecdeddin : Dinin büyüğü.
Mestan : Mest olmuş, bayılmış.
Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
Misbah : Lamba.
Mithat : Methetme, övme.
Muhyiddin : Dini ihya eden.
Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.
Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
Muslih : Islah eden, düzelten.

 • N HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Nabi : Haberci, haber veren.
Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.
Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
Necih : Başarılı, galip, muzaffer.
Necmi : Yıldız
Nuaym : Hayat güzelliği, refah.

O-Ö HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Öktem : Gösterişli, korkusuz, güçlü.
 

 • P-R HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
Re’fet : Acıyan, merhamet eden.
Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.
Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.
Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
Rüçhan : Üstün olan.

 • S-Ş HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.
Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
Saffan : Saf, halis.
Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.
Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.

 • T HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Taceddin : Dinin tacı.
Taci : Taçlı.
Taki : Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
Tekin : Uğurlu, hayırlı.
Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.
Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.
Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

 • V HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Vakkas : Savaşçı, okçu.
Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.
Vâlâ : Yüksek, yüce.
Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

 • Y – ZHARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.
Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
Zamir : Yürek, iç, vicdan.
Zeyd : Artan, çoğalan.
Zeynel : Süslü.
Ziver : Süs, ziynet ehli.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ